Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Moet ik weggaan of toch maar weer de lieve vrede bewaren?

Vaak wordt huiselijk geweld gepleegd door uw (ex-)partner. Toch is dat niet altijd het geval. Ook een familielid of zelfs een vriend – al dan niet inwonend – grijpt soms naar geweld. Waarom doet men dit eigenlijk? Wil men iets bewerkstelligen? Of kan men moeilijk met emoties omgaan en is het een uiting van frustratie? Huiselijk geweld – laat het niet gebeuren. Wat zijn de mogelijkheden als huiselijk geweld u treft? Of beter gezegd: wat kunt u zélf doen?

“Aarzel niet. Vraag om hulp. U bent degene die de eerste stap moet zetten.”

 Zwijg vooral niet

Het zal niet de eerste keer zijn dat u denkt: “Ach, we komen er wel uit. Mijn partner verandert wel. Hij zit nu even in een moeilijke periode.” In veel gevallen is dit slechts een excuus voor uzelf. Want doorgaans verandert de situatie niet. Sterker nog: de situatie kan zomaar verergeren. Waarom zou u wachten totdat het een keer écht misgaat? Belandt u in een situatie van huiselijk geweld? Zwijg dan vooral niet. Het gevolg is namelijk dat u in een isolement raakt en steeds verwijderd raakt van al het goede om u heen.

Ook als de situatie uitzichtloos lijkt, zijn er voor u nog steeds handvatten. Grijp ze! Het bellen van de Maatschappelijke Hulplijn is een ideale eerste stap. Bel deze specialisten. Uw nieuwe vrijheid wacht op u! Zet de eerste stap en bel met de specialisten van de Maatschappelijke Hulplijn. Maak eindelijk een eind aan een periode van pijn, verdriet, machteloosheid en sociaal isolement.

Getuige van huiselijk geweld

Vermoedt u huiselijk geweld in uw omgeving? Krijgt u bij uw buren of familie signalen van huiselijk geweld? Natuurlijk is het moeilijk je te bemoeien met andermans leven. Maar realiseer u dat uw hulp in dit soort gevallen zeer wordt gewaardeerd. U hoeft zelf niet in te grijpen, maar slechts het melden van deze vermoedens is zeker gewenst.